Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

KOMUNIKAT do ZARZĄDZENIA DYREKTORA PSP w KIERLIKÓWCE

1152 odwiedzin
06 lis 2020

                          KOMUNIKAT do ZARZĄDZENIA NR 31/2020

            DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KIERLIKÓWCE

                                              z dnia 06 listopada 2020 roku
w sprawie: organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach pandemii.

 Na podstawie publikacji ogłoszenia MEN z dnia 05 listopada 2020;

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z póź. zm.

Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII w systemie nauki zdalnej zostają przedłużone do 29 listopada 2020 roku. Zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w komunikacie do zarządzenia nr 30/2020. Obowiązują podane informacje i ustalone formy nauki zdalnej.  

Zajęcia dla uczniów klas I-III w systemie nauki stacjonarnej zostają zawieszone i uczniowie od 9 listopada do 29 listopada przechodzą na naukę zdalną.

W oddziale przedszkolnym w okresie od 6 do 12 listopada 2020.

Zasady organizacji nauczania zdalnego są takie jak w klasach starszych. Uczniowie mają konta grupowe. Zadania należy wysyłać na klasowe adresy e-mailowe, na Skype, przez Messengera lub w innej formie jeżeli nauczyciel ustali to z rodzicem, np. telefonicznie. Należy głównie korzystać z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.  Zachęcić uczniów do pracy z książką i zeszytem, które uczniowie posiadają, ograniczając do minimum pracę przed monitorem. On-line niezbędne tłumaczenia, pomoc, zadania w ilości nie obciążającej dziecko wysyłane ustalonym kontaktem. Ocenianie pracy domowej lub innych zadań odbywa się według ustaleń nauczyciela i zasad dotychczas stosowanych. Plan zajęć podobnie jak w starszych klasach zostaje tylko zmodyfikowany; zmniejszone zostają wybrane przedmioty o liczbę zajęć w tygodniu, również czas niektórych jednostek lekcyjnych ulega skróceniu do 30 minut, zgodnie z zaleceniem MEN.

Kontakt wychowawców i nauczycieli z rodzicami e-mailowy, przez Messengera, telefoniczny lub inna forma wybrana przez n-la i uzgodniona z rodzicami.
Wychowawcy poinformują rodziców swoich uczniów o tym, że obecność jest sprawdzana i należy usprawiedliwiać nieobecność ucznia na zajęciach jak dotychczas.

Praca stołówki szkolnej, świetlicy i dowóz uczniów zostają zawieszone do odwołania.
Posiłki dla przedszkola będą wydawane od 13 listopada, po powrocie dzieci do szkoły.

Dalsze ustalenia będą podawane w formie uzupełnień do niniejszego komunikatu i ogłaszane na szkolnej stronie lub z wykorzystaniem innych komunikatorów.

                                                                                  Dyrektor szkoły Izabela Sroka.

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy