Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Komunikat Dyrektora Szkoły od 29.03.

807 odwiedzin
28 mar 2021

     KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KIERLIKÓWCE,

w sprawie: organizacji zajęć w szkole i oddziale przedszkolnym.

 Na podstawie Rozp. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4);

Paragraf 2, ustęp 1 rozporządzenia wprowadza dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych:

„§ 2. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego; 2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach; (…)”;

„§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.”

W związku z powyższym,  w klasach I-VIII  i oddziale przedszkolnym w PSP w Kierlikówce, w okresie podanym w rozporządzeniu zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki w formie zdalnej odbywa się nadal zgodnie z  dotychczasowymi zasadami, według obowiązującego tygodniowego podziału godzin, z wykorzystaniem Skype, dziennika elektronicznego i pozostałych stosowanych dotychczas form komunikacji z uczniami i rodzicami.

Do klas I-III i IV- VIII od 29 marca dołącza oddział przedszkolny, w którym wszystkie zajęcia realizowane będą w formie zdalnej.

Uczniowie klasy ósmej przygotowujący się do egzaminu mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami w ustalonych i stosowanych dotychczas formach.

Wiosenna przerwa świąteczna w PSP w Kierlikówce obejmuje okres: 31 marca do 07 kwietnia 2021, w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Komunikat obowiązuje od 29 marca 2021 roku.

                                                                                                          Dyrektor szkoły Izabela Sroka

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy