Panel dostępności

O szkole  

Publiczną Szkołą Podstawową w Kierlikówce od września 2020r. kieruje pani Izabela Sroka. Od września 2015 r. do sierpnia 2020r. szkołą kierowała pani Beata Stochel powołana na to stanowisko w drodze konkursu. Od września 2000 r. do sierpnia 2015 r.  kierowała szkołą pani Izabela Sroka, która w drodze konkursu powołana została na stanowisko dyrektora. 

Był to okres radykalnych zmian w sposobie zarządzania oświatą. Do szkół wkroczyła reforma, a z nią nowe spojrzenie na wychowanie i nauczanie. Należało dokonać wymiany całej dokumentacji szkolnej, niektóre dokumenty trzeba było tworzyć od podstaw, gdyż wcześniej nie funkcjonowały. Poza zmianami w zakresie administrowania placówką, uwagi wymagał stan techniczny budynku i jego skromne wyposażenie. Istotną sprawą była też promocja szkoły, prezentowanie działalności uczniów. Dlatego też jednym z pierwszych kroków było utworzenie sekretariatu i założenie Internetu w szkole.  W 2002 r. udało się zrealizować marzenia uczniów i nauczycieli. Zanim nastał czas MEN-owskich pracowni komputerowych w szkole była już sieć: w pracowni komputerowej, pokoju nauczycielskim, bibliotece i sekretariacie. Pierwsze komputery i oprogramowanie na 5 stanowisk zakupiono na realizację projektu w ramach umowy z ARiMR w Warszawie. Podejmowano też wiele innych działań projektowych, np. „Szkolne ostoje przyrody” we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, czy też program pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, zakończony certyfikatem "Szkoła z klasą”. Projekt miał na celu propagowanie dokonań polskich szkół, wymianę doświadczeń, mobilizowanie do podnoszenia standardów, doskonalenie jakości edukacji. 

Organizując pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczyciele starają się aby uczniowie zdobyli wiedzę o człowieku, życiu, kulturze, aby w pełni rozumieli otaczającą nas rzeczywistość. Służy temu ciekawy, różnorodny plan wycieczek i imprez szkolnych, stale modyfikowany. Są tam wyjazdy krajoznawczo – turystyczne, rekreacyjno - sportowe, odbiór kultury, czyli muzeum, teatr, kino, musical, filharmonia. Od paru lat organizowane są śródroczne wyjazdy kilkudniowe – była już Warszawa, Zakopane, Trójmiasto, Gniezno.

Szkoła współpracuje z innym placówkami, organizując wspólne wycieczki, turnieje sportowe, konkursy, spotkania integrujące.  W miarę swoich możliwości włącza się też w życie kulturalne środowiska lokalnego. Szkolna oferta konkursowa jest dosyć różnorodna. Uczniowie mają szeroki wachlarz  form i kategorii, a lista laureatów ostatnich lat jest obszerna. Ważnym elementem pracy z uczniami jest działalność sportowa i tutaj odnotowuje się wiele sukcesów, których dowodem jest galeria dyplomów i duża kolekcja pucharów i medali. 

Szkoła wszechstronne rozwija osobowości wychowanków, ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie biorą udział we wszystkich konkursach, turniejach, zawodach, przeglądach na szczeblu gminy, powiatu, często uzyskując kwalifikacje do dalszych etapów.

Do ciekawych form pracy należą m.in. prezentacje umiejętności dzieci na różnych uroczystościach klasowych i ogólnoszkolnych, związanych z obchodami świąt, rocznic i innych akademii wynikających z harmonogramu.

W latach 2000-2010 standard szkoły i otoczenia uległ zasadniczej poprawie i różni się od tego z 1999 roku. Modernizacja objęła m.in.: pracownię komputerową, salę językową, bibliotekę, klasy, kuchnię, jadalnię, sekretariat. Wykonana został elewacja, montaż podbić dachowych, chodniki wokół szkoły, powstało boisko asfaltowe i plac zabaw. Budynek szkoły i przedszkola jest całkowicie odnowiony i remontowany przez pracowników obsługi, rodziców, sponsorów. Wykonano cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej i w przedszkolu. Wejście główne i schody łączące parter z I piętrem zostały wyłożone tarketem, jak również wszystkie sale na parterze. W łazienkach szkolnych i oddziale zostały położone flizy. Do cennych inwestycji zaliczyć trzeba bramki sportowe i plac zabaw pozyskane ze środków pozabudżetowych. Bardzo ważnym czynnikiem poprawiającym warunki nauki w szkole był kapitalny remont CO w roku 2007. Ważnym i radosnym wydarzeniem było podanie dzieciom w lutym 2009 r. pierwszego w historii szkoły obiadu (pomijając kolonie letnie w latach 70). Do stałych zadań ogólnych należy praca nad poprawą stanu technicznego budynku, estetyki klas, korytarzy i pozostałych pomieszczeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, wzbogacenie księgozbioru biblioteki. Otoczenie szkoły stanowi teren rekreacyjny, gdzie wśród zieleni mają swoje miejsce: dwa boiska, skocznia, dwa place zabaw dla maluchów, zagajnik z miejscem do grillowania. 

Kadra nauczycielska to zespól specjalistów, z których większość posiada dodatkowe studia podyplomowe. W 2000 r. w szkole pracowało 13 nauczycieli, liczba ta uległa zmianie na przestrzeni lat. Do roku szkolnego 2016/17 zespół składał się z 12 nauczycieli: Adamus Agnieszka, Dudziak Małgorzata, Grabowska Bożena, Grabowska Dorota, Kącka Maria, Łącki Paweł, Różyńska Agnieszka, Sroka Izabela, Stochel Beata,  ks. Wachowicz Zbigniew, Więcław Maria, Więcław Paulina. 

Od września 2017/18 w szkole pracuje 19 nauczycieli: Adamus Agnieszka, Dudziak Małgorzata, Grabowska Bożena, Grabowska Dorota, Kącka Maria, Sroka Izabela, Stochel Beata, ks. Wachowicz Zbigniew, Więcław Maria, Więcław Paulina, Jolanta Jaworska, Kazimiera Wiśniewska, Marta Nycz, Klaudia Matras, Paulina Krawczyk, Barbara Burkowicz, Agnieszka Mucha, Alicja Mucha, Jolanta Jałowiecka - Paruch. 

Od września 2020/21 w szkole pracuje 20 nauczycieli: Dudziak Małgorzata, Grabowska Bożena, Grabowska Dorota, Kukla Joanna, Sroka Izabela, ks. Wachowicz Zbigniew, Łukasik Małgorzata, Więcław Paulina, Kinga Stabrawa, Agata Statek, Klaudia Nowak, Paulina Krawczyk, Barbara Burkowicz, Alicja Mucha, Jolanta Jaworska, Kazimiera Wiśniewska, Marzanna Hojda, Maria Smoleń - Drabik, Iwona Koźbiał i Bogdan Grabowski. 

W roku szkolnym 2022/23 w szkole pracuje 20 nauczycieli: Dudziak Małgorzata, Grabowska Bożena, Grabowska Dorota, Kukla Joanna, Sroka Izabela, ks. Wachowicz Zbigniew, Łukasik Małgorzata, Więcław Paulina, Jaworska Jolanta, Agata Statek, Klaudia Nowak, Paulina Krawczyk, Barbara Burkowicz, Alicja Mucha, Kazimiera Wiśniewska, Maria Więcław, Maria Smoleń - Drabik, Marta Kącka, Wojciech Machaj i Bogdan Grabowski. 

W roku szkolnym 2023/24 w szkole pracuje 19 nauczycieli: Dudziak Małgorzata, Grabowska Bożena, Grabowska Dorota, Kukla Joanna, Sroka Izabela, ks. Wachowicz Zbigniew, Łukasik Małgorzata, Więcław Paulina, Jaworska Jolanta, Agata Statek, Klaudia Nowak, Barbara Burkowicz, Alicja Mucha, Kinga Stabrawa, Jolanta Jałowiecka - Paruch, Maria Więcław, Maria Smoleń - Drabik, Wojciech Machaj i Bogdan Grabowski. NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy