Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Komunikat Dyrektora Szkoły nr 2

1441 odwiedzin
29 pa¼ 2020

 

                                                            KOMUNIKAT

            DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KIERLIKÓWCE

                                              z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie: organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach pandemii.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dla uczniów, w trosce o nieprzeciążanie dzieci w czasie nauczania zdalnego, wprowadzam zmiany w szkolnym planie nauczania dla klas IV-VIII, ograniczające pracę z użyciem monitorów ekranowych.

Plan lekcji nie ulega zasadniczym zmianom, zmniejszone zostają wybrane przedmioty o liczbę zajęć w tygodniu, również czas niektórych jednostek lekcyjnych ulega skróceniu
do 30 minut, zgodnie z zaleceniem MEN.

Z uwagi na wagę przedmiotów egzaminacyjnych lekcje takie jak: matematyka, język polski, język angielski w klasie VII i VIII powinny pozostać w dotychczasowym wymiarze.

W klasach IV, V, VI, język polski i matematykę można zmniejszyć o 1 jednostkę lekcyjną w tygodniu, pozostawiając część materiału do samodzielnej pracy ucznia. Przedmioty takie jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja do bezpieczeństwa, religia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, chemia, fizyka, geografia, biologia, histori zostają  skrócone do 30 minut zgodnie z możliwością wskazaną przez MEN. Język angielski w kl. IV-VIII pozostaje bez zmian.

 

Lekcje wychowawcze zostają ograniczone do 20 minut, tak aby nie pozbawiać nauczyciela i ucznia kontaktu on-line. Nadal pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów formy kontaktu, podane w poprzednim komunikacie.

 

Zwracamy się z prośbą o wykorzystywanie szkolnych komunikatorów do celów dotyczących realizacji podstawy programowej i planu pracy szkoły.

 

                                                                                Dyrektor Szkoły Izabela Sroka

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy