Panel dostępności

Organizacje Szkolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekunowie Koła Caritas to mgr Bożena Grabowska i ks. Zbigniew Wachowicz. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie , szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Czytaj wiecej
Samorząd Uczniowski organizuje szkoły życie na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej, rozrywkowej i sportowo - rekreacyjnej. Prezentuje interesy uczniów, dba o przestrzeganie ich praw i obowiązków. RSU pracuje w oparciu o opracowywany co roku plan pracy, który zawiera harmonogram zadań do realizacji w poszczególnych miesiącach. Prowadzi kronikę samorządowa, zeszyt protokołów, księgę kasową i własną Gazetkę. Ważniejsze działania RSU to: • organizowanie akcji charytatywnych, • organizowanie i sponsorowanie niektórych konkursów szkolnych, • prowadzanie akcji zarobkowych na rzecz RSU, • organizowanie zabaw, dyskotek i ognisk, • przygotowanie obchodów Święta Szkoły, • organizowanie apeli niektórych, • reprezentowanie szkoły w środowisku. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: mgr Maria Kącka, mgr Agnieszka Adamus. Rok szkolny 2015/16 Przewodniczący Szkoły - Martyna Adamus Zastępca przewodniczącej - Daria Łukasik Rzecznik Praw Ucznia - Aleksandra Leśniak Protokolant - Aleksandra Sroka Kronikarz - Ewelina Korta Sekcja kulturalno - oświatowa - Dawid Orzeł Sekcja do gazetek - Rada Samorządu Uczniowskiego Skarbnik - Czytaj wiecej


NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy