Panel dostępności

Caritas Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekunowie Koła Caritas to mgr Bożena Grabowska i ks. Zbigniew Wachowicz. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie , szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Czytaj wiecej


NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy