Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Komunikat Dyrektora Szkoły 16.04.

622 odwiedzin
16 kwi 2021

 KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KIERLIKÓWCE

w sprawie: organizacji zajęć w szkole i oddziale przedszkolnym.

 Na podstawie Rozp. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4);

1.       Na podstawie komunikatu rządowego od 19 kwietnia 2021 dzieci z oddziału przedszkolnego będą realizowały zajęcia w formie stacjonarnej, w przedszkolu.

2.       Dla pozostałych uczniów z klas I-VIII nadal tj.,  do czasu ogłoszenia komunikatu na stronie rządowej zajęcia odbywają się w formie nauki zdalnej z zastosowaniem ustalonych zasad.

 

Rodzice proszeni są o stosowanie się do obostrzeń sanitarnych i ustalonych w szkole procedur, stosowania maseczek z zasłanianiem ust i nosa, dezynfekcji rąk i przebywania w budynku szkolnym w czasie absolutnego minimum, niezbędnego do przekazania i odebrania dziecka z przedszkola lub świetlicy.

Dla dobra dzieci i nas wszystkich, Rodzice proszeni są o szybkie załatwianie spraw w sekretariacie - jeśli to możliwe- z wykorzystaniem telefonu i eliminowanie  zagrożenia transmisji wirusa przez  nieuzasadnione dłuższe przebywanie na terenie szkoły.

 

                                                                                 Dyrektor szkoły  Izabela Sroka

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy