Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1996 odwiedzin
19 wrz 2017

Kalendarz szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce

KALENDARZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego

w Kierlikówce

rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

·       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

·       Rozpoczęcie roku szkolnego

4 IX 2017r. 

·       Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII 2017r.

·       Zakończenie I półrocza

31.01.2018 r.

·       Ferie zimowe

12-25 II 2018r.

·       Wiosenna przerwa świąteczna

29 III- 3 IV 2018r.

·       Rekolekcje

14-16  III 2018r.

·       Dzień Patrona

30 V 2018r.

·       Zakończenie roku szkolnego

22 VI 2018r. 

·       Ferie letnie

23 VI 2018- 31 VIII 2018r.

 

OBRADY RADY PEDAGOGICZNEJ

·       Na rozpoczęcie roku szkolnego

30 VIII 2017r.

·       Plan nadzoru pedagogicznego

14 IX 2017r.

·       Klasyfikacyjne za I okres

31 I 2018r.

·       Klasyfikacyjne na zakończenie roku szkolnego

18 VI 2018r.

·       Podsumowujące rok szkolny 2017/2018

03 VII 2018r.

·       Robocze posiedzenie Rady Pedagogicznej

Według potrzeb

·       Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Według harmonogramu


 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI I DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Data

Zebranie/dyżur

Godzina

1

29.09.2017r.

Zebranie z rodzicami

18:00

2

08.12.2017r.

Zebranie z rodzicami

18:00

3

09.02.2018r.

Zebranie z rodzicami

18:00

4

08.06.2018r.

Zebranie z rodzicami

19:00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2017/2018

·       Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2017r.

·       Święto Zmarłych

1 XI 2017r.

·       Narodowe Święto Niepodległości

11 XI 2017r.

·      Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII 2017r.

·       Ferie zimowe

12-25 II 2018r.

·       Święto Trzech Króli

6 I 2018r.

·       Wiosenna przerwa świąteczna

29 III-3 IV 2018r.

·       Święto pracy

1 V 2018r.

·       3 Maja

3 V 2018r.

·       Boże Ciało

31 V 2018r.

·       Ferie letnie

23 VI - 31 VIII 2018r.

 

Ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Wymiar dodatkowych wolnych dni dla szkół podstawowych – do 8 dni.

Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o wolnych dniach w terminie do dnia 30 września.

 

02.11.2017r.

Dzień Zaduszny

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego

02.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.05.2018r.

Dzień Patrona Szkoły

01.06.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy