Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

2199 odwiedzin
19 wrz 2016

KALENDARZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce

rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz432, z późn. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

ORGANIZACJA ROKU

SZKOLNEGO 2016/2017

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2016 r., (czwartek)

 • Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31XII 2016r.,

 • Zakończenie I półrocza

27 I 2017r., (piątek)

 • Ferie zimowe

30 I – 12 II 2017 r.,

 • Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 IV 2017r.,

 • Rekolekcje

13 - 15 III 2017 r.,

 • Dzień Patrona

1 VI 2017 r., (piątek)

 • Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

23 VI 2017r.,(piątek)

 • Ferie letnie

24 VI -31VIII 2017r.,

OBRADY RADY

PEDAGOGICZNEJ

 • Na rozpoczęcie roku szkolnego

30 VIII 2016r.,

 • Plan nadzoru pedagogicznego

12 IX 2016r.,

 • Klasyfikacyjne za I okres

24 I 2017 r..

 • Klasyfikacyjne na zakończenie roku

19 VI 2017r.,

 • Podsumowujące rok szkolny 2016/2017

30 VI 2017r.

 • Robocze posiedzenia Rady Pedagogicznej

Według potrzeb

 • Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej

Według harmonogramu

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

I DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

L

p.

Data

Zebranie/dyżur

Godzina

1

15 września 2016r.

Zebranie z rodzicami

18.00

2

17 listopada 2016r.

Zebranie z rodzicami

18.00

3

26 stycznia 2017r.

Zebranie z rodzicami

18.00

4

30 marca 2017r.

Zebranie z rodzicami

18.00

5

31 maja 2017r.

Zebranie z rodzicami

18.00

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2016/2017

 • Dzień Edukacji Narodowej

14.X.2016 r.

 • Święto Zmarłych

01 XI 2016 r.,

 • Narodowe Święto Niepodległości

11 XI 2016 r.,

 • Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31XII 2016r.,

 • Ferie zimowe

30 I – 12 II 2017 r.,

 • Święto Trzech Króli

6 I 2017r.,

 • Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 IV 2017r.,.

 • Święto pracy

1 V 2017 r.,

 • Boże ciało

15 VI 2017 r.,

 • Ferie letnie

24 VI -31VIII 2017r.,

 • 3 Maj

3. V. 2017.,

Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, (ale nie od zajęć wychowawczo-opiekuńczych) są: 
dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznych i ustawicznego można ustalić od 6dni wolnych; dla gimnazjum – do 8 dni dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowych, liceów uzupełniających, techników i

techników uzupełniających – do 10 dni. Dnie te mogą być przeznaczone m.in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne oraz święta religijne nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym do 30 września.

31 październik 2016r.

Pon. przed Wszystkimi Świętymi

2 listopad 2016 r.

Dzień Zaduszny

21 kwiecień 2017 r.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego

2 maj 2017 r.

Po Święcie Pracy

16 czerwiec 2016 r.

Piątek Po Bożym Ciele

1 czerwiec 2017 r.

Dzień Patrona, Dzień Dziecka

0.0
Ostatnia modyfikacja: 08 mar 2017
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy