Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019

1611 odwiedzin
24 wrz 2018

PLACÓWKA SZKOLNA:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIERLIKÓWCE

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 

Ubezpieczyciel: STU Ergo Hestia S.A.

Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16

Suma ubezpieczenia 10.000,- zł - wariant bezkomisyjny.

Ochrona ubezpieczeniowa: całodobowa w kraju i za granicą.

Wyczynowe uprawianie sportu wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej bez pobierania dodatkowej opłaty.

Okres ubezpieczenia od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Możliwości zgłaszania szkód

1.     Drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl.

2.     Bezpośrednio przesłanie do Centrali listem poleconym na adres: STU Ergo Hestia,  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

3.     Szkody drobne można zgłaszać również telefonicznie: tel.  801 107 107 lub  58 555 55 55.

 

Druki zgłoszeń wypadków znajdują się w sekretariacie szkoły.

Za zgodność:

Jacek Tyrka

 

Zakres świadczeń i warunki ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży i personelu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce                                        w roku szkolnym 2018/2019

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16.

 

L.p.

Rodzaje świadczeń

Suma ubezpieczenia w zł

1

Trwały uszczerbek na zdrowiu

- za 100% uszczerbku

- za każdy 1% uszczerbku

 

10.000,00

100,00

2

Za zgon przez nieszczęśliwy wypadek

                      10.000,00

3

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do kwoty

3.000,00

4

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez, itp. do kwoty

2.500,00

5

Ryczałt 1% przy 0% trwałego uszczerbku

                           100,00

6

Ryczałt 3% przy 0% trwałego uszczerbku

300,00

7

Koszty odbudowy zębów stałych – do kwoty ( max. 500,- zł za zęba )

2.500,00

8

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

10.000,00

9

Zwrot kosztów leczenia do kwoty

1.000,00

10

Dzienne świadczenie szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem do kwoty

1.800,00

11

Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą  do kwoty

600,00

12

Assistance do kwoty

2.000,00

13

Terroryzm do kwoty

         10.000,00

Składka roczna

30,00

 

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia są spójne z opisem świadczeń znajdujących się w ofercie głównej przesłanej w czerwcu do Państwa placówki.

Za zgodność:

Jacek Tyrka

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy