Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Pracownia chemiczno-biologiczna

1556 odwiedzin
20 lut 2019

Nowa pracownia biologiczno – chemiczna w PSP w Kierlikówce

W roku szkolnym 2018/2019 w PSP w Kierlikówce została utworzona nowa klasopracownia, w której obywają się zajęcia z biologii, chemii, a także z innych przedmiotów przyrodniczych.  Pracownia ta została utworzona dzięki wsparciu Rady Rodziców, która przeznaczyła na ten cel prawie 12 000 zł.  Dzięki dwóm rządowym projektom z MEN została zakupiona tablica interaktywna oraz pomoce dydaktyczne za kwotę prawie 28 000 zł..  Ze środków własnych zakupiono meble za kwotę ponad 2000 zł. Dzięki środkom uzyskanym z 1% przekazanym przez fundację „Młodzi Młodym” klasopracownia ta zyskała nowe rolety.  Całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 43 000 zł. Utworzona pracownia służy uczniom klas V –VIII. Dzięki niej szkoła spełnia warunki do realizacji podstawy programowej przez: prowadzenie obserwacji i wykonywanie doświadczeń przez uczniów (samodzielnie lub w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela), oraz dochodzenie do nowej wiedzy poprzez jej odkrywanie, obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową.

W imieniu uczniów i nauczycieli dziękuję tym wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. B.S.

Galeria:
0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-


NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy