Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Nauka hybrydowa kl. I-III

644 odwiedzin
23 kwi 2021

Komunikat dyrektora PSP w Kierlikówce

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 4561, 651 i 701);

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619 ).

 

   W związku z komunikatem ogłoszonym na stronie rządowej dotyczącym zmian wprowadzonych w rozporządzeniu, a wynikających z poluzowania obostrzeń na terenie  województwa małopolskiego, w PSP w Kierlikówce wprowadza się nauczanie hybrydowe w klasach I-III. 

 Zmiany wprowadza się w okresie: „ (…) wyrazy „od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021r.”.                                                             

W pierwszym tygodniu nauki mieszanej,  w poniedziałek klasy I i II zaczynają jako najmłodsze i uczyć się będą metodą stacjonarną, w szkole. Klasa III w poniedziałek łączy się przez Skype. Następnie we wtorek do szkoły przyjdzie klasa III, natomiast klasy I i II w tym dniu zostaną w domu i połączą się na lekcje on-line, jak dotychczas. I tak naprzemiennie realizowane będą zajęcia według rozporządzenia do dnia 2 maja bieżącego roku.

Zajęcia w trybie stacjonarnym i on-line realizowane są według dotychczasowych form,  zasad i obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

 

                 Harmonogram zajęć mieszanych w PSP w Kierlikówce
                     w okresie od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku.

 

Poniedziałek 26.04.21 : klasa I i II nauka stacjonarna; klasa III nauka on-line;

Wtorek 27.04.21 : klasa III nauka stacjonarna; klasa I i II nauka on-line;

Środa 28.04.21 :  klasa I i II nauka stacjonarna; klasa III nauka on-line;

Czwartek 29.04.21 :  klasa III nauka stacjonarna; klasa I i II nauka on-line;

Piątek 30.04.21 :   klasa I i II nauka stacjonarna; klasa III nauka on-line;

 

Zmiana obowiązuje od 26 kwietnia 2021 roku.

                                                                                        Dyrektor szkoły   Izabela Sroka

 

 

Harmonogram nauki hybrydowej dla kl. I-III

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: 23 kwi 2021
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy