Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Nasze sukcesy w roku szkolnym 2015/2016

2594 odwiedzin
14 cze 2016

ZESTAWIENIE UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSACH rok szkolny 2015/2016 - I śródrocze

Lp.

Nazwa konkursu

Liczba uczestników, imiona i nazwiska laureatów , zajęte miejsca

Liczba

uczestników

Organizator

Laureaci, miejsca

Rodzaj nagrody

1.

Małopolski Konkurs Humanistyczny „ Czas-wielki zegarmistrz świata”

4

KO w Krakowie

Brak

2.

Małopolski Konkurs Matematyczny

10

KO w Krakowie

Brak

3.

Krakowska Matematyka 2015/2016

13

PSP w Kierlikówce, Stowarzysze nie Nauczycieli matematyki w Krakowie

Brak

4.

Konkurs przyrodniczy „Skarby przyrody i ich ochrona”

9

KO w Krakowie

Brak

5.

Małopolski konkurs języka angielskiego dla uczniów kl IV-VI

6

KO w Krakowie

Martyna Adamus kwalifikacja do etapu rejonowego i do województwa

6.

Gminny Konkurs Językowo-Ortograficzny

9

PSP w Łąkcie Górnej

Brak

Dyplomy za udział

7.

Gminny Konkurs Recytatorski „Pierścień Świętej Kingi”

5

PSP w Leszczynie

Amelia Kącka II miejsce w etapie gminnym  i kwalifikacja do etapu powiatowego

Laureatka - dyplom, książka

8.

Konkurs plastyczny Choinki „1”

5

Polskie Radio Warszawa

Brak

                                        

ZESTAWIENIE UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSACH  

rok szkolny 2015/2016 – II śródrocze

Lp.

Nazwa konkursu

Liczba uczestników, imiona i nazwiska laureatów , zajęte miejsca

Liczba

uczestników

Organizator

Laureaci, miejsca

Rodzaj nagrody

1.

Konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

22.

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

Karol Kamieński z kl 4, etap szkolny Im, etap powiatowy (Bochnia) II m;

Książki, nagrody rzeczowe.

2.

MiędzynarodowyKonkurs Matematyczny Kangur.

18.

Zespół Szkół Elektrycz. nr2 w Krakowie

Martyna Adamus z kl 6, wyróżnienie;

Dyplomy za udział, książka.

3.

OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

7.

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

Marcelina Grabowska, Katarzyna Machaj, Wiktoria Stelmach kwalifikacja do etapu gminnego;

Katarzyna Machaj Im w etapie gminnym, kwalifikacja do powiatu;

Dyplomy za udział,

nagrody rzeczowe.

4.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”.

7.

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

Katarzyna Machaj  z kl 6, dyplom za bardzo dobry wynik

Aleksandra Leśniak z kl 6, wyróżnienie;

Dyplomy.

 

5.

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego.

1.

KO w Krakowie

Martyna Adamus kwalifikacja do województwa, finalistka;

Dyplom.

6.

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-V-VI.

9.

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

Etap gminny PSP w Leszczynie

Martyna Adamus  Im etap szkolny;

Martyna Adamus z kl 6, Ewelina Korta z kl 5, Aleksandra Sroka z kl 5, Kukla Kamila

 z kl 4, kwalifikacja do etapu gminnego;

Dyplomy za udział.

7.

IV Gminny Konkurs Ekologiczny „Moja Ziemia-Czysty Świat”  

10.

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

Filip Fasuga z kl 5, Katarzyna Machaj z kl 6, Daria Łukasik z kl 5, kwalifikacja do etapu gminnego;

Dyplomy za udział.

8.

Szkolny Konkurs plastyczny „Moja Rodzina”.

8.

PSP w Kierlikówce

Im ex Kamila Kukla z kl 4

i Emilia Orzeł z kl 3,

Słodycze.

9.

Gminny Konkurs Polonistyczny „Sienkiewicz jest nam bliski”.

4.

PSP w Trzcianie

Wioleta Śmiałek z kl 4, Daria Łukasik z kl 5, Wiktoria Stelmach z kl 6, Aleksandra Leśniak z kl 6, udział w etapie gminnym ;

Dyplomy za udział.

10.

 Konkurs Literacki związany z XVII Rajdem Papieskim pod hasłem „Podążajcie drogą Chrystusa”.

6.

Zespół Szkół w Łapanowie

 Wiktoria Stelmach z kl 6, I m, Wioleta Śmiałek z kl 4, III m;

Aleksandra Leśniak z kl 6,  Daria Łukasik    z kl 5, Marcelina Grabowska z kl 6, Justyna Mech z kl 6, udział ;

Laureatki - nagrody rzeczowe, książki;

Dyplomy za udział.

11.

 Konkurs BRD.

9.

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

 Martyna Adamus z kl 6, Julia Mroczek z kl 5, Wojciech Król z kl 5, Filip Fasuga z kl 5, kwalifikacja do etapu gminnego w Trzcianie; II miejsce w etapie gminnym

Dyplomy za udział.

12.

Gminny Konkurs plastyczny związany z Kolumną szwedzką.

4.

 PSP w Kamionnej

 Wiola Śmiałek z kl 4, I m, Katarzyna Machaj z kl 6, II m;

Mateusz Mroczek z kl 5, Martyna Kłósek z kl 5, wyróżnienia;

Dyplomy, książki.

13.

 Gminny Konkurs Historyczny „O Kolumnie szwedzkiej”.

3.

 PSP w Kamionnej

 Aleksandra Sroka z kl 5, II m, Ewelina Korta z kl 5, IV m;

Dyplomy, książki.

 

 

14.

Ogólnopolski Konkurs  Wiedzy o Janie Pawle II, Olimpus .

10.

 PSP w Kierlikówce

 Aleksandra Leśniak z kl 6, 16m;

Dyplomy za udział.

15.

 Szkolny Konkurs „ O Janie Pawle II”.

10.

 PSP w Kierlikówce

 Aleksandra Leśniak z kl 6, Im, Aleksandra Sroka z kl 5 i Ewelina Korta z kl 5, IIm , Wiktoria Stelmach z kl 6, III m ;

Dyplomy.

16.

Szkolny Konkurs Historyczny .

6.

 PSP w Kierlikówce

 Aleksandra Sroka z kl 5, Im, Ewelina Korta z kl 5, II m, Marcelina Grabowska z kl 6, IIIm;

Dyplomy.

17.

Powiatowy Konkurs „Angielski na 6”.

4

Etap szkolny PSP w Kierlikówce

Martyna Adamus z kl 6, I m,

Katarzyna Machaj, Adrian Tabor, kwalifikacja do powiatu;

Martyna Adamus I m, etap powiatowy

Dyplomy.

18.

Tesco dla szkół „Przyszłość na talerzu”.

34.

Tesko

34 uczniów z wszystkich klas;

Drobne upominki.

19.

XI Gminny Konkurs Recytatorski „Brzechwa w poezji”.

1.

Oddział Przedszkolny  Łąkta Dolna

Jakub Piech z kl 0, I m;

Dyplom, książka.

20.

IV Gminny Konkurs plastyczny „Moja ulubiona zabawka”.

2.

Przedszkole Trzciana

Paulina Dudzic z kl 0,

Julia Szewczyk z kl 0,  wyróżnienia;

Dyplomy, nagrody, książki.

21.

Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl I-III.

2.

Etap gminny SP w Leszczynie

Amelia Kącka z kl 2, III m,

Mateusz Dębosz z kl 2, IV m;

Dyplomy, książki.

22.

Gminny Konkurs Matematyczny dla kl I-III.

4.

 SP w Kamionnej

Troje uczniów udział, brak miejsc;

Dyplomy za udział.

23.

Gminny Konkurs Kolęd „Przedszkolaki kolędują”.

2.

Przedszkole w Trzcianie

Jakub Piech z kl 0, Paulina Dudzic z kl 0, wyróżnienia;

Dyplomy, książki.

.24.

Międzyszkolny konkurs czytelniczy klas I-III.

4.

Eliminacje

szkolne

Leśniak Kinga z kl 2,

Oliwia Wojas z kl 2, udział;

Dyplomy za udział.

25.

Gminny Konkurs Historyczny.

3.

PSP               w Kierlikówce

Ewelina Korta z kl 5, Im,

Aleksandra Sroka z kl 5, IIIm;    

Dyplomy, książki.

26.  

Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English is cool”.

3.

PSP               w Kierlikówce                     

Adrian Tabor z kl 6 III m,

Katarzyna Machaj  z kl 6 wyróżnienie;

      

Dyplomy, książki.

27.  

Szkolny Konkurs Wiedzy o Regionie.

3.

PSP               w Kierlikówce                     

 

Aleksandra Sroka z kl 5, Im,

Ewelina Korta z kl 5, IIm,

Wojciech Król z kl 5, III;

      

Dyplomy, książki.

28.  

Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie.

3.

PSP               w Kierlikówce                      

Ewelina Korta z kl 5, IIm,

Aleksandra Sroka z kl 5, III;

      

Dyplomy, książki.

29.  

XVII Gminny Konkurs Piosenki „Ja po prostu mam talent”.

3.

PSP               w Łąkcie Dolnej                     

Jakub Piech z kl O, Emilka Orzeł z kl III, Zuzanna Błasińska – udział;

      

Dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: 08 mar 2017
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy