Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Nasza szkoła beneficjentem programu COMENIUS

1569 odwiedzin
23 sty 2016

http://pspkierlikowka.szkolnastrona.pl/files/pl/mini/comenius-rgb-1348381923.jpg

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIERLIKÓWCE BENEFICJENTEM PROGRAMU COMENIUS

 

          W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodową Agencję Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce otrzymała grant  w wysokości 20.000 euro na przeprowadzenie projektu „Let`s clean up Europe”. Zaakceptowane zostały wnioski tylko 400 szkół (w tym gimnazjalnych oraz średnich)  w całej Polsce. Realizacja projektu jest przewidziana w terminie wrzesień 2012 do maja 2014. Podczas dwuletniej pracy nad projektem szkoła będzie współpracować z trzema innymi szkołami zagranicznymi tj. CIRCOLO DIDATTICO "SAN GIOVANNI BOSCO" BIANCAVILLA (Sycylia), CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RIOS (Hiszpania), Základní škola Lesní (Czechy).

Prace dotyczą zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego.  Zgodnie z założeniami programu nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w wyjazdach studyjnych do każdego z krajów partnerskich w celu omówienia planu działań oraz stopnia realizacji projektu. Według harmonogramu pierwszy wyjazd nauczycieli wraz z uczniami odbędzie się już w październiku, a spotkanie odbędzie się na Sycylii.

          Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Formy aktywności podczas realizacji projektu

·         spotkania partnerów projektu w każdym kraju biorącym udział w projekcie (wyjazdy nauczycieli z uczniami)

·         opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu

·         wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT (www, e-mail, videokonferencje)

·         konferencje, seminaria, warsztaty

·         prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, etc.

·         organizowanie wystaw, przedstawień, festynów

·         wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu

·         przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu

·         autoewaluacja

·         rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe, wystawy)

·         wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, współpraca z innymi projektami dot. podobnych obszarów tematycznych (np. włącznie z wyjazdami).

0.0
Ostatnia modyfikacja: 27 sty 2016
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy