Panel dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Konkurs Wiedzy o Trzcianie

1931 odwiedzin
23 sty 2016

MIĘDZYSZKOLNY

KONKURS

WIEDZY O GMINIE TRZCIANA

„Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.”

REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU WIEDZY O GMINIE TRZCIANA

„Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.”

 

 Cele konkursu:

1.     Zainteresowanie uczniów historią i zabytkami gminy Trzciana.

2.     Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania.

3.     Poszerzenie wiedzy o współczesnym środowisku lokalnym, ważnych wydarzeniach i  postaciach związanych z naszą okolicą.

4.     Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej .

5.     Promowanie uczniów o najwyższych umiejętnościach i wiedzy w zakresie podanego tematu.

 

Ustalenia ogólne:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy szkolny i gminny.

3. Do gminnego etapu każda szkoła może zgłosić 3 uczniów wyłonionych w trakcie eliminacji szkolnych.

4.Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.

 

 

Przebieg konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 30.05.2012  o  godz. 10  w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce.

2. Termin zgłoszenia uczestników do II etapu upływa  24.05.2012 (tel/fax. 613 60 23).

3. Konkurs przebiega pod nadzorem komisji, w skład której wchodzą nauczyciele historii z poszczególnych szkół.

4. Uczniowie będą rozwiązywać test składający się z zadań zamkniętych, z wykorzystaniem m.in. mapy, fragmentów legend, materiałów ikonograficznych.

5.Czas trwania testu 60 min.

6. Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy.

 

Uwagi dodatkowe:

1.     Zakres tematyczny obejmuje podstawowe informacje dotyczące  położenia, środowiska geograficznego, historii, zabytków, legend, sołectw, oświaty, atrakcji turystycznych, obiektów sportowych i obecnego stanu rozwoju  gminy Trzciana.

2.     Źródłem wiedzy w konkursie jest opracowany przez  B.Smolińską, B.Kaczmarczyk, K.Bębenek, T.Olszewskiego, P.Srokę, J.Dudka folder informacyjny Gmina Trzciana wydany przez Wydawnictwo Jagiellonia S.A.[b.r.w].

  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

                                           

                                                Organizator nauczyciel historii

                                                 mgr Bożena Grabowska

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy