Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Informacja o ubezpieczeniu NNW

1285 odwiedzin
17 wrz 2019

Oferta specjalna grupowego ubezpieczenia NNW uczniów przygotowana dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce na rok szkolny 2019/20 w Ergo Hestii

L.p.

Świadczenia ubezpieczeniowe

Ergo Hestia (w zł)

Ergo Hestia (w zł)

1

Śmierć w NNW (w tym zawał i udar)

10.000

12.000

2

Trwały uszczerbek na zdrowiuw wyniku zawału lub udaru

do 10.000

do 12.000

3

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotem ortopedycznym

do 3.000

do 3.600

4

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

do 2.500

do 3.000

5

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

do 10.000

do 12.000

6

Jednorazowe świadczenie z tytułu zgonu w wyniku sepsy

10.000

12.000

7

Śmierć rodzica w wyniku NNW

-----

-----

8

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzę, ukąszenia owada

250 – 10.000

300 – 12.000

9

Trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z tabelą nr 4 OWU

łącznie 258 pozycji urazów

łącznie 258 pozycji urazów

10

Złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

łącznie 258 pozycji urazów

łącznie 258 pozycji urazów

11

Zatrucie gazem, porażenie prądem lub piorunem

500 – 10.000

600 – 12.000

12

Oparzenia

200 – 10.000

240 – 12.000

13

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW

20 / pow. 24 godz.

20 / pow. 24 godz.

14

Pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania

20 / pow. 24 godz.

20 / pow. 24 godz.

15

Koszty leczenia

do 1.000

1.200

16

Leczenie stomatologiczne

500 za zęba

(max. 3.000)

500 za zęba

(max. 3.000)

17

Jednorazowe świadczenie szpitalne

250

300

18

Jednorazowe świadczenie ambulatoryjne

100

120

19

Śmierć w wyniku samobójstwa

10.000

12.000

20

Assistance

do 2.000

do 2.000

21

Odmrożenia

250 – 10.000

300 – 12.000

22

Sport wyczynowy

bez zwyżki składki

bez zwyżki składki

23

Omdlenia – skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

w zakresie

w zakresie

24

Wstrząśnienie, stłuczenie mózgu

250 – 10.000

300 – 12.000


Składka od ucznia

30 zł.

35 zł.

Szczegółowy opis świadczeń znajduje się w ofercie głównej przesłanej do Państwa w czerwcu 2019 r.

Za zgodność:

Jacek Tyrka

Bochnia, dn. 27.08.2019 r.

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy