Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego!

1174 odwiedzin
15 maj 2020

Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego!


Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla klas I-III oraz dla oddziału przedszkolnego. Dziecko, które nie będzie uczęszczało do szkoły, nadal będzie zobowiązane do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej, na takich zasadach jak dotychczas (nauczyciel przekazuje zadania na dany tydzień, które dziecko wykonuje w domu).

Zajęcia odbywać się będą w grupach do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2, przestrzeń do zajęć w sali będzie wynosić do 4 m2 na 1 osobę

Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Nauczyciel zorganizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż po 45 minutach Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z zapotrzebowania.

Zajęcia świetlicowe odbywając się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby do zajęć będą wykorzystane inne sale dydaktyczne.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk!).

Pamiętajmy do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

Więcej informacji dotyczących organizacji zajęć możecie Państwo znaleźć na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

Proszę o wcześniejsze (przynajmniej 3 dni wcześniej) zgłoszenie dziecka oddziału przedszkolnego i klas I-III ze względu na rozplanowanie grup w salach i organizację zajęć.

 

Drodzy uczniowie klasy VIII!

Od 25 maja rozpoczynamy konsultacje zwłaszcza z przedmiotów egzaminacyjnych . Nie będą zawieszone lekcje zdalne, w tym on-line. Uczniowie nadal będą mieć obowiązek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem dotychczas ustalonych technik kształcenia na odległość. Będzie jednak można spotkać się z nauczycielem na terenie szkoły indywidualnie lub w grupie w celu wytłumaczenia niezrozumiałego materiału lub porozmawiania na temat ocen. Spotkania te będą zorganizowane ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Szczegóły zostawione zostaną wkrótce.

                                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                   Beata Stochel

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy