Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Samorząd Uczniowski

1935 odwiedzin
20 sty 2016

Samorząd Uczniowski organizuje szkoły życie na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej, rozrywkowej i sportowo - rekreacyjnej.

         Prezentuje interesy uczniów, dba o przestrzeganie ich praw i obowiązków.

RSU pracuje w oparciu o opracowywany co roku plan pracy, który zawiera harmonogram zadań do realizacji w poszczególnych miesiącach.

 Prowadzi kronikę samorządowa, zeszyt protokołów, księgę kasową i własną Gazetkę.

 

Ważniejsze działania RSU to:

·         organizowanie akcji charytatywnych,

·         organizowanie i sponsorowanie niektórych konkursów szkolnych,

·         prowadzanie akcji zarobkowych na rzecz RSU,

·         organizowanie zabaw, dyskotek i ognisk,

·         przygotowanie obchodów Święta Szkoły,

·         organizowanie apeli niektórych,

·         reprezentowanie szkoły w środowisku.

 Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: mgr Maria Kącka, mgr Agnieszka Adamus.

 

Rok szkolny 2015/16

Przewodniczący Szkoły - Martyna Adamus

Zastępca przewodniczącej - Daria Łukasik

Rzecznik Praw Ucznia - Aleksandra Leśniak

Protokolant - Aleksandra Sroka

KronikarzEwelina Korta

Sekcja kulturalno - oświatowa - Dawid Orzeł

Sekcja do gazetek - Rada Samorządu Uczniowskiego

Skarbnik

0.0
Ostatnia modyfikacja: 31 maj 2016
Powiązane artykuły:



Newsletter



Do wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy