Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

2021 odwiedzin
01 gru 2015

KALENDARZ SZKOLNY


Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce
rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz432, z późn. zm.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

 

 

ORGANIZACJA ROKU

SZKOLNEGO 2015/2016

·       Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2014 r., (wtorek)

·       Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31XII 2015r.,

 

·       Zakończenie I okresu

15 I 2016r., (piątek)

·       Ferie zimowe

18 I – 31 I 2016 r.,

·       Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 III 2016r.,

·       Rekolekcje

16 - 18 III 2016 r.,

·       Sprawdzian szóstoklasisty

5 IV 2016r., termin dodatkowy 2 VI 2016r.,

·       Dzień Patrona

1 VI 2016 r., (środa)

·       Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

24 VI 2016r.,(piątek)

·       Ferie letnie

25VI -31VIII 2016r.,

 

OBRADY RADY

PEDAGOGICZNEJ

·       Na rozpoczęcie roku szkolnego

27 VIII 2015r.,

·       Plan nadzoru pedagogicznego

14 IX 2015r.,

·       Klasyfikacyjne za I okres

14 I 2016.

·       Klasyfikacyjne na zakończenie roku

       szkolnego

20 VI 2016r.,

·       Podsumowujące rok szkolny 2015/2016

lipiec/sierpień 2016r.

·       Robocze posiedzenia Rady Pedagogicznej

Według potrzeb

·       Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej

Według harmonogramu

 

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

I DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

L

p.

Data

Zebranie/dyżur

Godzina

1

 

22 września 2015r.

Zebranie z rodzicami

 

18.00

 

2

24 listopad 2015 r.

Zebranie z rodzicami

 

18.00

3

14 marzec 2016 r.

Zebranie z rodzicami

 

18.00

4

 

 

 

30 maj 2016 r.

Zebranie z rodzicami

 

19.00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2015/2016

 

·       Święto Zmarłych

01 XI 2015 r.,

·       Narodowe Święto Niepodległości

11 XI 2015 r.,

·       Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31XII 2015r.,

 

·       Ferie zimowe

18 I – 31 I 2016 r.,

·       Święto Trzech Króli

6 I 2016r.,

·       Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 III 2016r.,.,

·       Święto pracy

1 V 2016 r.,

·       Boże ciało

26 V 2016 r.,

·       Ferie letnie

25 VI -31VIII 2016r.,

·       3 Maj

 3 V 2016

 

Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, (ale nie od zajęć wychowawczo-opiekuńczych) są:
- dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznych i ustawicznego można ustalić od 6dni wolnych; dla gimnazjum – do 8 dni

- dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni. Dnie te mogą być przeznaczone m.in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne oraz święta religijne nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym do 30 września.

 

14 X 2015r.

Dzień Nauczyciela

2 listopad 2015 r.

Dzień Zaduszny

5 kwiecień 2016 r.

Sprawdzian szóstoklasisty

2 maj 2016 r.

Po Święcie Pracy

27 maj 2016 r.

Po Bożym Ciele

1 czerwiec 2016 r.

Dzień Patrona, Dzień Dziecka

0.0
Ostatnia modyfikacja: 02 lut 2016
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy